Services voor dampverbranding

Mobiele ontgassing- en verbrandingsservices:

Mobiele verbrandingsservices zijn flexibel en veelzijdig, met diverse toepassingen in de olie- en gassector. De ingesloten mobiele verbrandingssystemen (VCU's) van SIS worden ingezet voor:

Het ontgassen van (opslag) tanks, vervanging van Vapor Recovery Systemen (VRU), TO en RTO vervanging, het ontgassen van pijpleidingen, stankbeheersing, bij laadfaciliteiten voor schepen, treinen en vrachtwagens, het ontgassen van compressorstations, het ontgassen van schepen en het verbranden van (rest)dampen / producten bij chemische plants en raffinaderijen tijdens tijdelijke-, permanente- of Turn Around situaties.

Klik hier voor meer informatie

Services voor Tankontgassing

Emissieverlaging bij tank terminals

Emissies van- en blootstelling aan vluchtige organische stoffen zijn een belangrijk aandachtspunt geworden bij het werken op tankterminals, vooral tijdens tankreiniging, dak landingen en bij storingen en onderhoud aan VRU's. 

Ze zijn het eenvoudigst te reduceren!! 

De mobiele verbrandingsservices van SIS verminderen emissies en verbeteren de werkomstandigheden op de terminal.

Moet uw VRU uit bedrijf worden genomen voor onderhoud? Of heeft u een onverwachte storing?

Onze mobiele verbrandingsservices bieden een oplossing om uw continuïteit te garanderen.

Klik hier voor meer informatie

Vapor Recovery Unit (VRU)

Back-up en vervanging:

VRU's worden gebruikt om emissies van koolwaterstoffen in procesinstallaties- en opslagfaciliteiten te beheersen. Uitval van een VRU kan grote gevolgen hebben. Onze mobiele Vapor Combustion Units (VCU’s) zijn de back-up.

Wat doet u als er onderhoud aan uw VRU gepland staat? Als er onverwachts een storing aan de VRU optreedt? Er problemen zijn met de betrouwbaarheid van de VRU? De capaciteit van de VRU te beperkt blijkt? Hoe houdt u emissies en geuroverlast onder controle?

De mobiele verbrandingsservices van SIS worden ingezet als backup of (tijdelijke) vervanging van uw VRU. Wij dragen zorg voor uw emissie uitdagingen en garanderen uw continuïteit.

Klik hier voor meer informatie

Emissie- en geurbeheersing

Raffinaderijen en chemische plants:

Wetten en regels worden steeds strenger en het Verdrag van Parijs dwingt de industrie om zich te verbeteren, vooral als het gaat om uitstoot. 

Voor iedere fabriek of faciliteit staan emissiebeheersing, CO2-reductie en betere werkomstandigheden inmiddels hoog op de prioriteitenlijst.

Of u nu te maken heeft met emissies tijdens het reinigen van tanks, VRU-storingen, geuroverlast, emissies van vacuümtrucks of restproducten tijdens het uit bedrijf nemen van installaties: de mobiele verbrandingsservices van SIS helpen u bij deze uitdagingen, verkorten stilstand tijden en minimaliseren HSE-risico's. 

Stap voor stap kunnen we samen uw site verbeteren!

Klik hier voor meer informatie

Ontgassen van pijpleidingen en compressorstations

Afblazen: een toenemende bron van zorg!

Soms moet een pijpleiding of compressorstation uit bedrijf worden genomen. Het restproduct in pijpleidingen en installaties is echter schadelijk voor het milieu.

Vaak wordt er gekozen voor afblazen, waarbij schadelijke emissies vrijkomen in de atmosfeer.

Door pijpleidingen en compressorstations te ontgassen met behulp van de mobiele verbrandingsservices van SIS, kunt u uw emissies eenvoudig reduceren en uw uitstoot (Carbon footprint) aanzienlijk verminderen. 

Geïnteresseerd wat wij voor u kunnen betekenen?

Klik hier voor meer informatie

Onze Services:

Mobiele verbrandingsservices

SIS biedt met een flexibele vloot Vapor Combustion Units (VCU's) geïntegreerde services aan voor ingesloten ...

meer informatie

Dampafzuiging

SIS verhuurt unieke, gecertificeerde Zone - 0 ventilatorskids en leidingnetwerken om veilig dampen te onttrekken uit installaties, fabrieken, terminals, schepen, pieren, etc.

meer informatie

Lange termijn oplossingen

SIS is gespecialiseerd in services gerelateerd aan fakkel verhuur. Om klanten een oplossing te bieden voor de lange termijn, leveren wij ook ...

meer informatie

SIS GmbH – De #1 voor ontgassen en leveren van mobiele verbrandingssystemen

SIS is de grootste leverancier van ontgassings- en mobiele verbrandingsservices in Europa. 

Sinds 2008 ontwikkelen we mobiele verbrandingsservices en technologieën waarmee (VOC) emissies, geuroverlast en gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen (HAP) kunnen worden beheerst.

Onze mobiele verbrandingssystemen (VCU), Mobile Combustor® en Flying Combustor®, in combinatie met onze unieke Zone – 0 Ventilator skids, zetten de (veiligheids)standaard in de markt. 

Binnen 10 jaar zijn wij uitgegroeid tot de eerste keus voor mobiele verbrandingsservices in Europa. Dankzij ons succes zetten we onze stempel nu wereldwijd door overal ter wereld projecten uitvoeren. 

We zijn trots dat veel grote olie- en gasbedrijven dagelijks op ons vertrouwen. Een bevestiging van onze kwaliteit, services, technologie en HSE-prestaties.

Equipment

Mobile Combustor®

De Mobile Combustor® is de unit waar het allemaal mee is begonnen. Met een werkoppervlak van slechts 2x 20'-containers zijn deze units flexibel inzetbaar ...

meer informatie

Flying Combustor®

De Flying Combustor® is de nieuwste ontwikkeling van SIS GmbH.

meer informatie

Zone – 0 Ventilator skids

SIS biedt unieke, gecertificeerde Zone – 0 ventilator skids en leidingnetwerken aan om veilig dampen te onttrekken uit installaties, fabrieken, tanks, schepen, aanlegsteigers etc.

meer informatie

Langetermijnoplossingen

Onze Mobile Combustor® en Flying Combustor® worden gebruikt voor kortstondige projecten, maar soms is een permanente of lange termijnoplossing noodzakelijk.

meer informatie

Generator

Als aanvulling op ons servicepakket bieden wij ook uiterst zuinige en efficiënte stroomgeneratoren aan.

meer informatie

Dock Safety Unit (DSU)

De overslag van koolwaterstoffen in een maritieme omgeving brengt altijd een uitdaging met zich mee. Veiligheid, en beheersing van druk en dampen zijn daarbij essentieel.

meer informatie