Wij garanderen uw continuïteit.

Vapor Recovery Units (ofwel VRU's) worden overal toegepast waar koolwaterstoffen worden verwerkt en geproduceerd. Voor de meeste operators, raffinaderijen, chemische plants en tankterminals vormen ze de eerste keus om emissies van kleine VOC- en HAP-stromen te beheersen.

Back-up en vervanging VRU

Een VRU is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering, omdat het “het systeem” is om emissies te beheersen en te voldoen aan de milieuwetten en -regels.

Wanneer een VRU uit bedrijf gaat voor onderhoud of onverwachts uitvalt moeten de operationele activiteiten gestaakt worden. De kostenimplicaties hiervan zijn aanzienlijk.

Dit kan worden voorkomen door het inzetten van een Mobile Combustor® of Flying Combustor®. Deze zijn ontworpen om als back-up te dienen van uw VRU tijdens de gehele onderhoudsperiode, of om de VRU in zijn geheel te vervangen.

In het geval van een onverwachte uitval van de VRU kunnen ze direct gemobiliseerd worden om de VRU over te nemen.

In beide gevallen garanderen wij uw continuïteit en emissiebeheersing.

  • Tank ontgassing
  • Back-up van Vapor Recovery Unit (VRU)
  • Vervanging van Vapor Recovery Unit (VRU)
  • VRU-onderhoud
  • VRU-reparatie
  • Raffinaderijen en chemische plant
  • Laadfaciliteiten voor schepen, treinen en vrachtwagens
  • Maritieme laadomgevingen
  • Ontgassen van schepen
  • Emissie- en geurbeheersing

Capaciteitsbeperking

VRU's zijn ontworpen voor een specifieke capaciteit en toepassing. Nu de handel voortdurend toeneemt en productwissels frequenter zijn dan ooit, kan de VRU de beperkende factor vormen voor het optimaal gebruik maken van installaties, tankterminals en aanlegsteigers. Dit leidt tot omzetverlies en hogere kosten.

De mobiele en flexibele VCU’s van SIS kunnen in deze gevallen snel worden ingezet om de dampverwerkingscapaciteit te vergroten zonder dat daarbij milieuregels en -wetten worden overtreden. Het resultaat: een hogere omzet, optimale bedrijfsvoering en kortere wachttijden.

Met de mobiele verbrandingsservices van SIS kunt u emissies onder controle houden en operationeel blijven binnen de vergunningsvoorwaarden. En het belangrijkst : uw continuïteit is gegarandeerd.