Ons doel: een duurzame planeet!!

Leidingen en installaties produceren, verwerken en transporteren koolwaterstoffen van de bron naar de consument.

Tijdens de levensduur van een pijpleiding moet deze om verschillende de redenen wel eens uit bedrijf worden genomen. Telkens wanneer een leiding uit bedrijf wordt genomen, moet het resterende product worden verwijderd, een milieutechnische uitdaging.

We kunnen deze uitdagingen oplossen door gebruik te maken van flexibele en mobiele verbrandingsoplossingen van SIS.

Ontgassen van pijpleidingen

Om een pijpleiding uit bedrijf te nemen voor onderhoud, inspectie, decommisioning of buitengebruikstelling, moet het resterende product worden verwijderd.

Heel vaak worden pijpleidingen afgeblazen naar de atmosfeer waarbij schadelijke VOC’s en HAP’s vrijkomen.

Om deze schadelijke uitstoot te reduceren, wordt de Flying Combustor® van SIS ingezet om restproduct in een gesloten gecontroleerde omgeving milieuvriendelijk te verwerken zonder zichtbare vlammen.

Door gebruik te maken van onze services reduceert u significant uw uitstoot (carbon footprint).

Dit klinkt misschien verrassend bij gebruik van een verbrandingsproces, maar wist u dat methaan ongeveer een 30x grotere invloed heeft op het broeikaseffect dan CO2?

In het geval van methaan reduceert u uw uitstoot (carbon footprint) dus met circa een factor 30 wanneer u kiest voor onze services.

  • Ontgassen pijpleidingen
  • Pijpleiding inspectie
  • Decomissioning pijpleidingen
  • Pijpleiding onderhoud
  • Pijpleiding reparatie
  • Compressorstation ontgassing
  • Ontgassen gasbol
  • Raffinaderijen en chemische plant
  • Emissie- en geurbeheersing
  • Emissie beheersing Turn Around (TA)

Ontgassen van compressorstations

Compressorstations vormen een onmisbaar onderdeel van een pijplijninfrastructuur, maar ook zij moeten soms uit bedrijf worden genomen voor onderhoud, inspecties en tests.

Het compressorstation wordt ingeblokt en het resterende product moet worden verwijderd om een veilige en explosievrije werkomgeving te creëren. Dit levert een milieutechnische uitdaging op. Net als bij pijpleidingen worden ze vaak afgeblazen, waardoor schadelijke VOC's en HAP’s vrijkomen in de atmosfeer.

De Mobile Combustor® en Flying Combustor® van SIS zijn ontworpen om restproduct uit een compressorstation op gecontroleerde- en ingesloten wijze milieuvriendelijk te verwerken zonder visuele vlammen.

Als u te maken heeft met emissies, geuroverlast, vergunningsproblemen of u wilt u uitstoot verminderen, dan hebben wij de oplossing voor u.