Emissiebeheersing

Op elke tankterminal ontstaan VOC- en HAP-emissies. Om deze emissies onder controle te houden worden systemen in de vorm van fakkels, VRU's en drijvende daken geïnstalleerd. 

Wanneer (operationele) wijzigingen plaatsvinden op een terminal of wanneer onderhoudswerkzaamheden gepland staan, is het een uitdaging om te blijven voldoen aan de milieuregels en voorschriften.

SIS biedt oplossingen voor deze situaties.

Ontgassen van tanks

Voorafgaand aan tankreinigingswerkzaamheden, onttrekt SIS dampen uit de tank om de tank snel onder LEL te krijgen. Hierdoor ontstaat een explosievrije werkomgeving en komt de tank eerder beschikbaar voor reiniging en betreding. Alle dampen worden verwerkt in onze mobiele dampverbrandingsinstallatie(s) om (gevaarlijke) emissies en blootstelling op site te verminderen.

Tijdens het reinigen blijven we ontgassen om de tank onder de LEL te behouden, het reinigingsproces te versnellen en emissies van reinigingswerkzaamheden te voorkomen.

  • Tankontgassing
  • Back-up Vapor Recovery unit (VRU)
  • Raffinaderijen en chemische plant
  • Laadfaciliteiten voor schepen, treinen en vrachtwagens
  • Ontgassen pijpleidingen
  • Ontgassen schepen
  • Emissies Dak landingen
  • (Non men entry / Robot) Tankreiniging
  • Emissie- en geurbeheersing

Emissies van vacuümtrucks

Vacuümtrucks worden voor tal van activiteiten ingezet en blazen regelmatig hun overdruk af. Deze afblaasstromen bevatten hoge VOC- en HAP-concentraties, medewerkers worden hier dagelijks aan blootgesteld.

De mobiele verbrandingssystemen van SIS kunnen zo worden geconfigureerd dat de afblaasstromen, eventueel parallel met ontgassingsactiviteiten, verbrandt kunnen worden. Hierdoor wordt de werkomgeving sterk verbeterd en nemen de lange termijn gezondheidsrisico's af.

Dak landingen en geurbeheersing

Dak landingen zijn een onderschatte bron van emissies. Telkens wanneer een dak landing plaats vindt en de tank weer wordt opgevuld, wordt het gehele volume van de vrije ruimte via de afdichtingen naar de atmosfeer geëmitteerd.

Nemen we een tank van 50 m doorsnee als voorbeeld, dan staat dit gelijk aan ± 5000 m3 emissies per keer!

Koolwaterstoffen zijn nóg schadelijker voor het milieu dan CO2. Daarom kunt u uw uitstoot (Carbon footprint) eenvoudig verminderen door eerst de emissies van dak landingen aan te pakken.

SIS biedt Zone – 0 ventilatorskids aan om dampen uit de vrije ruimte te onttrekken bij dak landingen en deze af te voeren naar milieuvriendelijke verwerkingssystemen.

Als u regelmatig te maken heeft met meerdere dak landingen op verschillende tanks, kunnen wij een Zone – 0 ventilatorskid en leidingnetwerk voor u opzetten om alle dampen (gelijktijdige) uit uw tanks te onttrekken en te laten verwerken.

Deze oplossing wordt ook vaak gekozen voor stankbeheersing.

Indien nodig kan onze Mobile Combustor® of Flying Combustor® worden opgesteld in combinatie met een Zone – 0 ventilator om de dampen op een milieuvriendelijke manier te verwerken.

VRU

Zie VRU back-up- en vervangingsgedeelte op onze website.

De services van SIS helpen u om volledig te voldoen aan de strengste milieuwetten en regels, blootstelling te verminderen, tankreinigingsoperaties te versnellen en om uw uitstoot (carbon footprint) te reduceren.